piec

Nowoczesne rozwiązania techniczne stosowane w systemach gazowniczych pozwalają na efektywne współdziałanie elektroenergetyki i instalacji dostarczających paliwo gazowe. Specjaliści wskazują na przewidywaną konwergencję systemów energetycznych, mających ten sam cel: dostarczenie odbiorcy końcowemu energii w optymalnej dla niego formie. Rozwinięty system elektroenergetyczny XXI wieku – smart grid, wraz z rozwojem technologii informatycznych (zbliżają się komputery kwantowe), a także dynamicznym wzrostem roli odnawialnych źródeł energii, otwiera nowe możliwości.  Nowe perspektywy stoją również przed urządzeniami końcowymi korzystającymi z „błękitnego paliwa”, które stają się ogniwami sieci określanych jako gazowe smart grid.

Gwarantowane dostawy

Wielką zaletą, cechującą m.in. piece gazowe różnych typów, jest zwiększona pewność dostawy gazu. Odmiennie niż energia elektryczna, paliwo gazowe bardzo dobrze nadaje się do magazynowania na wiele sposobów. Małe są też straty przesyłowe oraz podczas dystrybucji. O ile systemy przechowywania i transportu gazu są doskonale rozwinięte, to nauka nie proponuje żadnego praktycznie użytecznego w sieci domowej lub przemyśle systemu magazynowania energii elektrycznej. Skutkuje to m.in. nadmiarem energii w okresach doby lub roku, gdy zapotrzebowanie jest mniejsze. Odnawialne źródła energii elektrycznej zaś charakteryzują się okresowością – dostawa energii zależy np. od warunków pogodowych lub stanu wód. Nad tymi czynnikami obecnie nie mamy w zasadzie żadnej kontroli.

Procesory od opału

Nowością w świecie gazownictwa i nowoczesnej energetyki są wspomniane we wstępie inteligentne sieci gazowe.  Zwiększa się zastosowanie ulepszonych materiałów, układów telemetrycznych, zespołów urządzeń monitorujących i diagnostycznych, począwszy od wydobycia węglowodorów, a na urządzeniach końcowych jak piece gazowe, skończywszy. Rzeczywistością stało się wprowadzenie do sieci testowych i pilotażowych wodoru z metanem (ang. hethane, jest to zarejestrowany znak towarowy). Dzięki temu nowoczesne kotły i piece gazowe, w tym przemysłowe do obróbki cieplnej, będą mieć do dyspozycji paliwo o większej kaloryczności. Kolejną innowacją, będącą w fazie badań, jest wykorzystanie gazu ziemnego jako „nośnika” dla cząsteczek wodoru. Dzięki separacji membranowej, będącej podstawą takiej koncepcji „wodorowego gazociągu”, piece gazowe i inne urządzenia w sieci domowej dostaną do dyspozycji czysty wodór.

Wyposażenie domu pracujące w oparciu o gaz jest coraz bardziej smart, mamy mądre piece gazowe, pompy cieplne, piece gazowe kondensacyjne, zdalnie sterowane piece wielofunkcyjne. Takie urządzenia będą również w coraz większym stopniu korzystać z synergii gazu i prądu elektrycznego. Automatyczne przełączenie na paliwo gazowe, w miejsce elektryczności, pozwala na tańszą energię oraz, co ważne dla bezpieczeństwa powszechnego, ograniczenie zagrożenia poważnej awarii zasilania.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here